VALKS: AAN DE KANT VAN DE ONDERNEMERS

De financiële positie van u als ondernemer heeft invloed op uw gezondheid. Mijn doel is uw financiële zorgen of onzekerheid weg te nemen en duidelijkheid te scheppen. Zodat ondernemers bewust keuzes kunnen maken voor onderneming, privé en kinderen.
Advies

WAT KAN IK VOOR U BETEKENEN?

INZICHT, ADVIES
EN OPLOSSINGENInzicht, advies én oplossingen geven over de samenloop van alle omstandigheden die voor u als ondernemer van belang zijn. Advies op gebied van pensioen, nabestaanden en arbeidsongeschiktheid, beleggen,verzekeringen en stoppen met werken.


Ik ben Perry Valks. Ondernemer en belastingadviseur/financial planner. Als ondernemer heb je elke dag te maken met onzekerheid. Gaat die opdracht wel door? Betalen mijn klanten op tijd? Blijven mijn medewerkers bij mij werken? Zaken waar je niet altijd grip op kan krijgen. Dat kan onrust geven. En ondernemen vanuit onrust leidt meestal niet tot goede resultaten.

Juist daarom is het belangrijk om grip te houden op de zaken waar dat wèl bij kan. Fiscale en financiële zaken met name. Inzicht in hoe je ervoor staat geeft duidelijkheid en rust. En vanuit die rust ontstaat ruimte om nieuwe keuzes te maken. Voor je onderneming, voor je privé-situatie en dus voor jezelf.

Dat is wat ik te bieden heb.

Perry Valks

LINKS

--> --> --> Register Belasting Adviseurs Image Map

U HEEFT EEN VRAAG?

Postbus 99
5280 AB Boxtel
Perry Valks 0411-769 035
perry@valkspf.nl

Heeft u een vraag of wilt u een
kennismakingsafspraak maken?